מה זה אפוטרופסות?

אפוטרופסות היא מנגנון משפטי הקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (התשכ"ב 1962), שמטרתו לאפשר למי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו ולקבל החלטות בעצמו, לנהל את חייו בצורה הטובה והראויה ביותר בסיוע של אדם אחר, אשר לו נתונה הסמכות לפעול בענייניו של האדם ולייצגו בהם, בהתאם להחלטות הערכאות השיפוטיות.

 

מי יכול להיות ממונה לאפוטרופוס?

 

בית המשפט ימנה לאדם אפוטרופוס לאחר שהתרשם כי אינו יכול לנהל את ענייניו בכוחות עצמו, (באופן קבוע או זמני, כולם או חלקם). בהסתמך על חוות דעת רפואית ותסקיר של עובד סוציאלי לחוק. אדם פרטי או תאגיד מקצועי יכולים לשמש כאפוטרופוס על אדם.

ניתן למנות אפוטרופוס לבגיר או קטין, שהוריו נפטרו או אינם מסוגלים לשמש כאפוטרופוסים טבעיים שלו.

מה זה חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ?

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תוקן בשנת 2016 (תיקון 18) ברוח האמנה הבינלאומית בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ובדגש על שמירה על כבוד האדם ורצונו. תיקון 18 לחוק מציע חלופות לאפוטרופסות: ייפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת. כמו כן נקבעו הסדרים חדשים בתחום האפוטרופסות, חלו שינויים בשיטות ובמהות הפיקוח על אפוטרופוסים, וכן נערכו שינויים במימון שכר טרחתם של תאגידי אפוטרופסות. לצד השינוי בתיקון 18 לחוק, נוספו כלים למערכת המשפטית שמטרתם להבטיח שהמינוי ייעשה רק בהתאם לצורך האדם, בהתאם לרצונו ובמידה שאינה מעבר לנדרש לתקופה ולעניין.