טפסים ומסמכים להורדה בנושא אפוטרופסות

טפסים להורדה בנושא אפוטרופסות ולינקים חשובים

אתר משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

תשכ"ב, 1962

כתב הסכמה למינוי אפוטרופוס

פניה לביהמ"ש, תצהיר, תעודת רופא

משרד המשפטים

נוהל תאגידים

אתר האפוטרופוס הכללי

מיצוי זכויות

דף מידע למקבל שירות חדש

(כולל פישוט לשוני)

חובות העמותה

ב"נוהל לתאגידי אפוטרופסות ולאפוטרופסים מקצועיים"

הגשת פרטה (דו"ח ראשוני)

ע"י אפוטרופוס לענייני רכוש או לכלל ענייני האדם (סל מחייה וטופס הפרטה)

אתר אקים ישראל

הארגון הארצי לאנשים עם מוגבלות שכלית ולבני משפחותיהם.

"אקימידע"

מדריך מידע, זכויות ושירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית ולבני משפחתו.

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

בקשה למנוי אפוטרופוס לאדם שאינו מסגול לטפל בענייניו האישיים, הרפואיים או הרכושיים

יעוץ ייפוי
כוח מתמשך

דף מידע אודות ההליך עצמו ואופן הפעלתו