סוגי אפוטרופסות

סוגי אפוטרופסות כללית

אפוטרופסות לעניינים אישיים (גוף)
אפוטרופסות לעניינים רפואיים
אפוטרופסות לרכוש
אפוטרופסות לכל ענייני האדם (גוף ורכוש)
אפוטרופסות לעניין מסוים
משך תקופת המינוי: אפוטרופוס יכול להתמנות לתקופה מוגבלת או באופן קבוע, בהתאם להחלטת בית המשפט.