חזון עמותת אל"א

עמותת אקים לאפוטרופסות תפעל לשיפור איכות חייו ובטחונו של האדם שמונתה להיות לו לאפוטרופוס.

העמותה תעניק שירות אישי, כוללני ובגובה העיניים ותפתח שירותים מבוססי ידע מקצועי מהארץ והעולם לטובתם של מקבלי השרות.

ערכים מובילים: