חברי ועד מנהל ויו"ר

בועז סופר - יו"ר עמותת אל''א

בועז סופר - יו"ר

חנן גוראל - חבר ועד מנהל בעמותת אל''א

חנן גוראל

גלית ברמי - חברת ועד מנהל בעמותת אל''א

גלית ברמי

אברהם דוידזון - חבר ועד מנהל בעמותת אל''א

אברהם דוידזון

לאה ברקמן פורת

בועז סופר - יו"ר עמותת אל''א

בועז סופר - יו"ר

חנן גוראל - חבר ועד מנהל בעמותת אל''א

חנן גוראל

גלית ברמי - חברת ועד מנהל בעמותת אל''א

גלית ברמי

אברהם דוידזון - חבר ועד מנהל בעמותת אל''א

אברהם דוידזון

לאה ברקמן פורת