תפקיד האפוטרופוס ותפיסות מקצועיות מנחות

התפיסה המקצועית של תפקיד האפוטרופוס

עמותת אל"א מודעת, מכירה ומוקירה את השינויים שהתרחשו בעשורים האחרונים בראיית האדם עם מוגבלות, הבאים לידי ביטוי בין היתר בשינוי בשיח המקצועי ובחקיקה ומבטאים מגמות חברתיות התומכות בשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, ושילובם בחברה.
העמותה רואה ביחסים של אמון, כבוד, החובה להסביר, לתמוך ולייצג, כחלק מעקרונות העבודה הסוציאלית, ובוודאי כעקרונות שאנו מאמינים שניתן לפעול וליישם גם בתוך תפקיד של האפוטרופוס במודל הקיים, תוך מימוש לימוד והפנמה של גישות הרואות את האדם במרכז.

גישת האדם במרכז מורה לנו לזהות את הכוחות והצרכים של כל אדם, את שאיפותיו, רצונותיו וחלומותיו, ובהתאם נותנת לנו- האנשים הסובבים והתומכים בחייו של האדם, את האחריות לפעול למימושם.

יחד עם זאת, ייתכנו מצבים בהם נדרש לאזן בין הרצון לכבד את רצונו של האדם, לבין הצורך להגן עליו מפני פגיעה שעלולה להיווצר מבחירות או החלטות שנעשו על ידו מתוך הבנה מועטה של ההשלכות.

תפקיד האפוטרופוס

בעמותת אל"א אנו מאמינים כי תפקידנו לשמש כאמצעי וככלי נוסף לגשר ולסייע לאנשים לממש את זכויותיהם, לשמור על כבודם ולממש את רצונותיהם. אנו פועלים לאפשר לאנשינו להביע את רצונותיהם, שאיפותיהם וחלומותיהם. אנו מאמינים כי ניתן לפעול במסגרת האפוטרופסות בקרב אנשינו, תוך הכרה בזכות האדם לעצמאות. כלל פעולותינו כאנשי מקצוע נועדו לקדם ולטפח את העצמאות האישית ולאפשר לאדם לחיות בהתאם לכך. ניתן להוביל ולקדם אנשים בעלי מוגבלות לקבלת החלטות לגבי אספקטים שונים בחייהם- עם אפוטרופוס.

אנו רואים בפעולותינו כאפוטרופסים כמעין מנגנון בקרה, שתפקידו לוודא כי זכויותיו ורצונותיו של האדם נשמרים ומתממשים.
האפוטרופוס מהווה חלק חשוב בחייו של האדם החי במסגרת חוץ ביתית. האפוטרופוס יכול לפעול באופן פעיל ולהפעיל גורמים מעורבים בסביבתו של האדם, כך שיוכל לממש את יכולותיו, צרכיו ורצונותיו.