אודות עמותת אקים לאפוטרופסות

אקים לאפוטרופסות

עמותת אקים לאפוטרופסות משמשת כאפוטרופא לכ-1700 איש. העמותה קיימת מזה כ-40 שנה ומעסיקה אנשי מקצוע בעלי ניסיון וידע רב בתחומם. העמותה פועלת במסירות, מקצועיות ומחויבות לאנשים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, וכן לאחרים על הספקטרום האוטיסטי ואנשים המוגדרים שיקומיים. 

 

העמותה פועלת בפריסה ארצית ומעניקה שירותים במסגרות דיור שונות: מעונות, הוסטלים, מערכי דיור ומסגרות אומנה, וכן מעניקה שירותים לאנשים המתגוררים בקהילה.

 

העמותה, באמצעות אחראי האזור, מבקרות/ים, עובדי מטה ומנהלה- דואגת לשלומם של אנשיה, בונה עבורם תכנית אפוטרופסות אישית, שמטרתה להוסיף ולטייב את התכנית האישית המופעלת במסגרות הדיור ומנצלת את המשאבים העומדים לרשות האנשים, זאת לשיפור רווחתם.

 

אקים לאפוטרופסות מפעילה מבקרות/ים בפריסה ארצית, אשר מקיימים ביקורים שבועיים בקביעות, מבצעים עבור האנשים רכישות אישיות בהתאם לצרכיהם ורצונותיהם האישיים.

 

העמותה מנהלת עבור אנשיה את כל ענייניהם המשפטיים והרכושיים, פועלת למיצוי זכויותיהם בכפוף להנחיות ולנהלים להם היא כפופה ע"י האפוטרופוס הכללי.

 

העמותה מקיימת קשרים ויחסי עבודה שוטפים ותכופים עם גורמי הפיקוח במשרד הרווחה במנהל המוגבלויות, עם מנהלי מסגרות הדיור ונותני השירות השונים ברחבי הארץ.

העמותה זוכה להערכה והכרה בקרב משרדי הממשלה, מערכת המשפט, גורמי הפיקוח ונותני השירותים.