תכנית אישית לאדם

עמותת אקים לאפוטרופסות חרטה על דגלה את התפישה המגולמת במשפט: "כל אדם הוא עולם". 

אנו שואפים לכך שהאפוטרופסות באל"א תייצר לכל מקבל שירות "חליפה אישית", אשר תבוא לידי ביטוי בתכנית אישית כתובה, שתהיה כלי לשיפור איכות חייו, לביטוי רצונותיו, שאיפותיו, בקשותיו וצרכיו האישיים. 

בכתיבת "חליפה אישית" לאדם באל"א, נלקח בחשבון המידע המצטבר אודות תפקודי האדם בתחומי חייו השונים, הפעילויות והשירותים אותם הוא צורך ומקבל במסגרת המגורים במענה לצרכיו ואת המשאבים העומדים לרשותו, המצויים בידינו כאפוטרופסים. 

באפוטרופסות אל"א מטרתנו היא לתכנן, לנהל ולהפעיל את כל משאביו של האדם, האישיים והכלכליים, לטובת שיפור חייו. יצירת "חליפה אישית" מתגבשת תמיד מתוך רצונותיו, בקשותיו והעדפותיו של האדם. בתכנון ובכתיבה אנו רואים לנגד עינינו את האדם ומטרותיו לחיים, ובהתאם בונים את היעדים להגשמתן, וטיוב איכות חייו בהתאם לרצונותיו ובקשותיו. 

לשם כך נבנה כלי לתכנון ויצירת "חליפה אישית" לאדם באפוטרופסות אל"א, המתבססת על מידע, ידע והיכרות עם האדם וסביבתו. פורמט העריכה בו נכתבת התכנית בתוכנת ה"נתיב" הוא מוצר קיים וקבוע. 

"חליפה אישית" לאדם מחויבת בשמירת סודיות ונכתבת בצורה מקצועית, ללא שיפוטיות, תוך שמירה על כבודו של האדם, ובהתאם להנחיות האפוטרופוס הכללי, כפי שמפורטות בהוראת העבודה "תכנית אישית לאדם".